BRAHMÁNKA VELKÁ I ZDROBNĚLÁ

BRAHMÁNKA VELKÁ I ZDROBNĚLÁ

 

BRAHMÁNKY

 

Původ:

Asie, prošlechtěny v Americe

Charakteristika:

velká, silná, velmi dobře zmasilá slepice, snadno se odchovávající, otužilá; roční průměrná

 

snáška 100 - 140 vajec se žlutohnědou skořápkou, minimální hmotnost násadových vajec 53 g.

Hmotnost:

do 1 roku: kohout 3,5 - 4,2; min. 3,2; max. -; slepice 2,8 - 3,5; min. 2,5; max. -

 

nad 1 rok: kohout 4,1 - 5,1; min. 3,4; max. -; slepice 3,4 - 4,4; min. 2,7; max. -

Kroužek:

kohout č .27, slepice č. 24

1. Plemenný typ:

mohutné tělo, široké, poněkud výše nesené, plně opeřené, s opeřenými běháky; vzpřímené

 

postavy a klidného temperamentu, přítulná, svým vzezřením vyjadřuje dobrou životnost masného

 

typu.

Plemenné znaky

 

kohouta:

 

2. Hlava:

malá, široká, dobře klenutá, s vystupujícími obočnicemi, v týle zřetelně odstupující od krční

 

linie

- zobák:

krátký, silný, žlutý, na špičce a na slemeni tmavší

- hřeben:

malý, hráškový, třířadý, bez trnu, pevně přisedlý

- obličej:

červený, hladký nebo jen jemně ochmýřený

- ušnice:

podlouhlé, jemně červené

- laloky:

malé, dobře zaoblené, jemné, na hrdle mezi nimi vystupuje " uzdička"

- oči:

oranžově červené, hluboko zasazené, s výrazným obočím

3. Trup:

velký, široký a hluboký

- záda:

vycházející ze širokých ramen, dobře zaoblených, a ve stejné šíři postupují k bohatě opeřenému

 

sedlu; krk, záda a ocas tvoří plynulou lyrovitou křivku

- prsa:

široká, plná, zaoblená

- břicho:

široké, plné, s bohatým opeřením v podsadě

4. Krk:

středně dlouhý, od týlu po nepatrném prohnutí bohatě opeřený a dozadu vypouklý, krční závěs

 

silně vyvinutý

Křídla:

krátká, silná, těsně k trupu přilehlá, letky jsou kryty závěsem

Ocas:

kratší, nasazený pod úhlem 50 - 60°, s bohatým postranním opeřením; dobře vyvinuté srpy se

 

nahoře mírně rozevírají

Nohy:

 

- holeně:

delší, bohatě opeřené, s měkkou podsadou, peří v patních kloubech vybíhá poněkud nazad

- běháky:

delší, silných kostí, sytě žluté, se čtyřmi prsty, střední a vnější prsty s dlouhým tuhým rousem,

 

u světlých a žlutých kolumbia sytě žluté, u tmavě vlnitých a koroptvích vlnitých našedlé barvy

5. Opeření:

měkké, s bohatou podsadou, přesto však přilehlé

Plemenné znaky

nižší postoj, kratší krk a hlubší trup především v břišní partii; opeření v sedle, na břiše a v zadní

slepice:

partii je kypřejší; v linii zad a ocasu jsou nejvyšším bodem špičky rejdováků

Nepřípustné vady:

nízká postava, malý tělesný rámec

5. Zbarvení:

 

- světlé:

jako u sasexek mimo límec, rousy jsou bílé s černou kresbou

 

Nepřípustné vady: silný žlutý nádech, viditelná černá pera na zádech, holeních a patách,

 

ocasní pera čistě bílá; neprorážející podsada se netrestá

- tmavé vlnité:

jako u vyandotek

 

Nepřípustné vady: silně žlutý nádech, chybějící černá stvolová kresba v krčním závěsu,

 

černobílé peří v krytu křídel, rez na křídlech, u slepic hnědé zbarvení

- žluté kolumbijské:

kresba je shodná se světlým zbarvením, jen místo stříbřitě bílé základní barvy je rovnoměrná

 

barva žlutá; černá kresba je stejná, podsada šedá

 

Nepřípustné vady: viditelná černá pera v zádech, na běhácích, ocasní pera čistě žlutá

- koroptví vlnité:

jako u vyandotek

 

Nepřípustné vady: chybějící nebo nevýrazná kresba

Zdrobnělé brahmánky - zBH

 

Původ:

Anglie a Německo

Charakteristika:

silná, zmasilá slepice s bohatým opeřením, nejmenší hmotnost násadových vajec 35 g,

 

snáška 80 vajec se světle hnědou skořápkou

Hmotnost:

do 1 roku: kohout 1,2 - 1,4; min. 1,0; max. 1,6; slepice 0,9 - 1,1; min. 0,7; max. 1,3

 

nad 1 rok: kohout 1,3 - 1,6; min. 1,1; max. 1,8; slepice 1,0 - 1,3; min. 0,8; max. 1,5

Kroužek:

kohout č. 16, slepice č. 15